नेपाली: Domestic Violence

‘भाग’

सुरक्षाबारे महत्वपूर्ण सूचना
तुरुन्त अर्को वेब पेजमा जानुपर्ने भए माथिको ‘एस्केप’ (ईएससी) बटनमा थिच्नु होला । यदि तपाईं कुनै हिंसात्मक सम्बन्धमा कायम हुनुहुन्छ भने तपाईंको घरबाट वेबसाइट चलाउनलाई खतरा पनि हुनसक्छ । किनकि तपाईंप्रति हिंसात्मक व्यवहार गर्ने व्यक्तिले तपाईंको इऩ्टरनेट गितिविधिमा निरीक्षण गर्नसक्छन् । इन्टरनेट प्रयोजनका लागि तपाईंको सुरक्षाका लागि कुनै विस्वासयोग्य स्थानमा सकेसम्म सार्वजनिक स्थानमा रहेको कम्प्यूटर प्रयोग गर्नुहुन हामी सिफारिश गर्दछौं । इन्टरनेट सुरक्षाबारे थप कुरा जान्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

श्वस्थ्या सुर्वात एसियाका महिलाहरुलाई आवास्याकमा सहयाग
साँचो र सुरक्षित

घरेलु हिम्सा भनेको के होर?
घरेलु हिम्स भनेको अपराध हो!
यो एक प्रकारको मौखिक भौतिक, यौन, भावनात्मक, मनोबैज्ञानिक र वित्तीया दुरुपयोग, धम्की, त्रास, अलगाव, वा एक व्याक्तिले अर्को व्याक्ति माथी उपयोगकालागी लगाइएको शत्ति र नियानतर्ण  हो डेटिङमा, परिवामा वा घरेलु सम्बन्धमा ।

आप्रवासी र शरणार्थी मैलाहरुलाई  वादाहरु
भाषिक वादाहरु– स्थानिया भाषामा स्रोत र सरयोगको पत्तो लगाउने र उपभषाहरु प्रतिरोधी हुनसक्छन र शिकारलाइ धेरैजसो एक्लै सोचन छाडिदिने।
त्रास– नयाँ देशमा भएकाले र बिभिन्न वाधाहरु भोगेकाले।
सामाजिक चाप– ब्यावासाहिक सहयोग नलिइ समाज भित्रका अपमानको चाप सहनु।
कानुनी वाधाहरु– कानुनी मर्जी नबुझेर।
आत्मा निरभरको कमीले– वित्याका कमिले अपमानिको बन्धिमा परेर।

तपाइ जब खतरामा हुनुहुन्छः

 • तपाइको सुरक्ष पहिला अप्नाउनुहोला
 • ओभरनाइट ब्याग सुरकक्षित ठाँउमा राख्नुहोला जहा तपाइका महत्वपुर्ण काग्जातहरु (पासपोर्ट, आप्रबासका कागजहरु, बच्चाको जन्म प्रमाणपत्र इत्यादी) छन,  नकत वा चाबी ।
 • सहयोगका लागी 911 मा कल गर्नु होला वा ASIA मा वकलत र सहयोकालागी ।
 • केहि चोटहरुकोलागी चिकित्सकको ध्यान चाहानुहोला ।
 • केहि प्रमाण राख्नुहोलास् भौतिक चोटहरुको तस्विर लिनुहोला, श्वस्थ्या र पुलिस रिर्पोटको कपिहरु लिनुहोला र गवाहिको बयान लिनुहोला ।

एसियाको घरेलु हिम्सा सांकृतिक कार्याक्रर्मले आप्रवासी परिवारहरुको आवास्याकता पुर्तीकालागि उपयुक्त भाषाको सेवा प्रदान गर्छ।  एसियाको घरेलु हिम्सा सांकृतिक कार्याक्रम निसुल्क छ। उपलब्ध सेवाहरु पर्छनः

 • कानुनि सहयोग/वकलत/(अप्रवासी, पारिवारिक कानुन)
 • भाषिक सेवाहरु
 • लाभ महसुल
 • वित्या योजना
 • सुरक्ष योजना
 • शिकार वकलत
 • पारिवारिक हिम्सा र सहयोग

हाम्रो सम्पर्कः
एसियाका कार्याक्रम र सेवाहरुका बारेमा धेरै जानकारीका लागि वा एसियाले तपाईको समाज वा संथालाई कसरी सहयोग गरोस भन्ने अर्तीका लागि, कृपया एसियाको कार्यालयमा सोहोजै २१६–८८१–०३३०मा (क्लिब्ल्याण्ड) वा ३३०–५३५–३२६३मा (एक्क्रोन) वा ईमेल asia@asiaohio.org मा गर्नु होला ।

एसिया सविसेस इन एक्सन, इनकरपोरेसन
घरेलु हिम्सा कार्याक्रम
Tel)    216-881-0330  (Cleveland) | 330-535-3263  (Akron)
Email)  safeline.asia@gmail.com
Web:     www.asiaohio.org

ASIA’s Domestic Violence Program is supported by Grant No. 2012-VP-002-4172 awarded by the Office of Criminal Justice Services, Ohio Department of Public Safety and Verizon Foundation.

‘भाग’

Leave a Reply