ภาษาไทย: Domestic Violence

หนี

ประกาศเตือนเพื่อความปลอดภัย
คลิกที่ปุ่ม “หนี” ด้านบนเพื่อไปยังหน้าถัดไป
ถ้าคุณกำลังถูกคนในครอบครัวทำร้ายหรือเอาเปรียบ การเข้าเว็ปไซต์ของเราผ่านคอมพิวเตอร์ที่บ้านคุณอาจไม่ปลอดภัย คนที่ทำร้ายหรือเอาเปรียบคุณอาจเช็คข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของคุณได้ เพื่อความปลอดภัย เราแนะนำให้คุณเข้าเว็ปไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องที่คุณคิดว่าปลอดภัย เช่น คอมพิวเตอร์สาธารณะ คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านเกี่ยวกับข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต

การเริ่มต้นใหม่ที่ดี:
การบริการแก่ผู้หญิงเอเชียที่ต้องการความเช่วยเหลือ
สายตรงปลอดภัยและไว้ใจได้ป

อะไรคือความรุนแรงที่เกิดจากข้อพิพาทในครัวเรือน ?
ความรุนแรงที่เกิดจากข้อพิพาทในครัวเรือนนั้นผิดกฎหมาย
ความรุนแรงนี้หมายถึงการถูกทำร้าย (ทางวาจา ทางกาย ทางเพศ ทางอารมณ์ ทางจิตใจ และการข่มเหง การข่มขู่ การแยกออก หรือการบีบบังคับทางด้านการเงิน) จากบุคคลที่ใช้อำนาจในการควบคุมคนอื่น ในเรื่องความสัมพันธ์ ครอบครัว หรือ เรื่องครัวเรือน

อุปสรรคสำหรับสตรีต่างด้าวและสตรีผู้ลี้ภัย
อุปสรรคทางภาษา– การค้นหาความช่วยเหลือในเรื่องภาษาและสำเนียงท้องถิ่นอาจจะยากลำบาก และทำให้ผู้ตกทุกข์รู้สึกโดดเดี่ยว
ความกลัว– การเป็นผู้อาศัยในประเทศใหม่อาจจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคหลายอย่าง
ความกดดันจากชุมชน– มีความกดดันจากชุมชนที่หวังจะให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงในชุมชนโดยไม่ประสงค์ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
อุปสรรคทางกฎหมาย– ไม่เข้าใจข้อกฎหมาย
การขาดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง– ต้องถูกผูกมัดกับผู้กระทำโดยมิชอบเนื่องมาจากปัญหาทางการเงิน

เมื่อคุณตกอยู่ในภาวะอันตราย:

 • พิจารณาความปลอดภัยของคุณเป็นอันดับแรก
 • เตรียมสิ่งของสำคัญ อย่างเช่น เอกสารสำคัญ (หนังสือเดินทาง เอกสารการอพยพ สูติบัตร และอื่นๆ )เงินสด และกุญแจสำคัญ ไว้ในกระเป๋า และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
 • โทร 911 ในกรณีขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน และ โทรหาสายตรง ของ ASIA สำหรับความช่วยเหลือ
 • แสวงหาการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บ
 • เก็บข้อมูลหลักฐาน: ภาพถ่ายที่แสดงถึงการบาดเจ็บบนร่างกาย และถ่ายสำเนารายงานทางการแพทย์ ใบแจ้งความ และเก็บข้อมูลจากพยาน

ASIA นำเสนอโปรแกรมบรรเทาความรุนแรงที่เกิดจากข้อพิพาทในครัวเรือน โดยจัดสรรบริการที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาของครอบครัวต่างด้าว/ลี้ภัย โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งบริการดังกล่าว มีดังนี้

 • ความช่วยเหลือ/ การสนับสนุนทางด้านกฎหมาย(กฎหมายการเข้าเมื่อง กฎหมายด้านครอบครัว)
 • บริการด้านภาษา
 • การประเมินผลประโยชน์
 • การวางแผนทางการเงิน
 • การวางแผนด้านความปลอดภัย
 • การสนับสนุนผู้ตกทุกข์
 • การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อพิพาทในครัวเรือน

ข้อมูลติดต่อ:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมและการบริการต่างๆ ของ ASIA หรือการให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่าทางบริษัทจะสามารถช่วยชุมชนหรือองค์กรของคุณได้อย่างไร กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่
216-881-0330 (Cleveland) หรือ 330-535-3263 (Akron) หรือส่งอีเมล์มาที่ asia@asiaohio.org

Asian Services In Action, Inc. (ASIA) – Domestic Violence Program
Tel) 216-881-0330 (Cleveland) | 330-535-3263 (Akron)
Email) safeline.asia@gmail.com
Web: www.asiaohio.org

ASIA’s Domestic Violence Program is supported by Grant No. 2012-VP-002-4172 awarded by the Office of Criminal Justice Services, Ohio Department of Public Safety and Verizon Foundation.

หนี

Leave a Reply