tiếng Việt: Domestic Violence

TRỐN THOÁT

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ SỰ AN TOÀN
Nhận nút Trốn Thoát ở trên để ngay lập tức vào một trang web khác.
Nếu bạn đang ở trong một quan hệ lạm dụng, duyệt trang web của chúng tôi từ máy tính ở nhà của bạn có thể sẽ nguy hiểm vì kẻ ngược đãi bạn có thể giám sát hoạt động internet của bạn. Vì sự an toàn của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang web của chúng tôi từ một máy tính an toàn, tốt nhất là ở công cộng. Hãy nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về sự An Toàn về Internet.

Healthy Beginnings
Serving Asian Women in Need
Tự Tin và An Toàn

Chương trình bạo lực gia đình của ASIA cung cấp các dịch vụ thích hợp văn hóa và ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu của các gia đình nhập cư. dịch vụ bạo lực gia đình của ASIA  đều được miễn phí.

BẠO LỰC GIA ĐÌNH LÀ GÌ?
Bạo Lực Gia Đình là một tội ác!

Nó là 1 kiểu lạm dụng, ham dọa đe dọa ép buộc cô lập vế lời nói, thể chất, tình dục, tình cảm, tâm lý, tài chính của 1 người dùng sức mạnh và kiểm soát người khác ở 1 cuộc hẹn, gia đình, hay quan hệ gia đình

Những trở ngại cho người phụ nữ nhập cư và tị nạn
Rào cản ngôn ngữ
– tìm kiếm sự hỗ trợ và các nguồn lực bằng các tiếng mẹ đẻ và tiếng địa phương có thể là thử thách và để lại cho nạn nhân cảm giác cô độc hơn.
Sợ hãi – đang ở một đất nước mới và đang đối mặt với những trở ngại khác nhau
Áp lực cộng đồng – áp lực để giải quyết bạo hành trong cộng đồng mà không tìm được sự giúp đỡ chuyên nghiệp
Những trở ngại về pháp lý – không hiểu biết các quyền lựa chọn pháp lý
Thiếu sự tự túc –  đang bị buộc chặt với người lạm dụng vì sự thiếu tài chính

Khi Bn Đang Gp Nguy Him:

 • Hãy nghĩ đến sự AN TOÀN của bạn trước tiên!
 • Dự trữ 1 cái túi qua đêm cất ở 1 nơi an toàn bao gồm những giấy tờ quan trọng ( passport, những giấy di trú, giấy khai sinh trẻ em v.v) tiền mặt và các chìa khoá
 • Gọi 911 đẻ được cứu giúp hoặc ASIA về biện hộ và hỗ trợ
 • Tiềm kiếm sự chăm sóc y tế cho bất kỳ thương tích
 • Bảo vệ bất kỳ bằng chứng: chụp ảnh của bất kỳ chấn thương thể chất nào , lấy cho được bản sao của các báo cáo y  tế và các báo cáo của cảnh sát và lấy các lời phát biểu từ các nhân chứng

Các dịch hiện có sẵn bao gồm:

 • Hỗ trợ pháp lý / Biện hộ (luật  nhập cư, luật gia đình)
 • Dịch vụ ngôn ngữ
 • Đánh giá lợi ích
 • Lập Kế hoạch tài chính
 • Lập Kế hoạch an toàn
 • Biện hộ cho nạn nhân
 • Giáo dục về bạo lực gia đình và hỗ trợ

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Để biết thêm thông tin về các chương trình và dịch vụ của ASIA, hoặc gửi những đề xuất làm thế nào ASIA có thể phục vụ cộng đồng hoặc tổ chức của bạn , vui lòng gọi cho văn phòng của ASIA trực tiếp tại 216-881-0330(Cleveland)  hoăc 330-535-3263(Akron) hoặc email tại asia@asiaohio.org

Asian Services In Action, Inc. (ASIA) – Chương trình bạo lực gia đình
Tel) 216-881-0330 (Cleveland) | 330-535-3263 (Akron)
Email) safeline.asia@gmail.com
Web: www.asiaohio.org

ASIA’s Domestic Violence Program is supported by Grant No. 2012-VP-002-4172 awarded by the Office of Criminal Justice Services, Ohio Department of Public Safety and Verizon Foundation.

TRỐN THOÁT

Leave a Reply